اخبار اجتماعی » استقرار تیم مداخله و حمایت روانی از سیل‌زدگان در استان گلستان