اخبار اجتماعی » تصاویر هوایی اختصاصی تسنیم از آخرین وضعیت سیل در گمیشان و ترکمن صحرا