اخبار ورزشی » سرمربی وایادولید:”انتظار یک رئال قدرتمند را داریم”