اخبار ورزشی » پدرو:”نمی دانم در آینده برای هازارد چه اتفاقی می افتد”