بهره گیری از نیت وقف در راستای توسعه مدارس علمیه

امروز نخستین گزینه پیش روی خیراندیشان ایجاد موقوفات برای حوزه های علمیه است.

ا اصلانی»، «هوشنگ آزادی ور» و دکتر «منصور فلامکی» نیز حضور خواهند داشت.علاقه مندان برا حضور در این برنامه می توانند شنبه 29 تیر از ساعت 16 به تالار استاد ناصری خانه ی هنرمندان ایران مراجعه کنند./ص قطعا عوارض بلندمدتی خواهند داشت، بنابراین اهمیت ویژه‌ای به وعده سحری بدهید. حتی اگر سال‌ها بدون سحری رو

رضوی مهر گفت: راه اندازی کمیسیون های وقف حوزه های علمیه در ادارات کل اوقاف استان ها ضروری است که در این کمیسیون ها طبق شرایط هر استان با برگزاری جلسات هم اندیشی با خیرین آن ها را به سمت پشتیبانی از حوزه های علمیه هدایت کنیم.امروز نخستین گزینه پیش روی خیراندیشان ایجاد موقوفات برای حوزه های علمیه است.

ا اصلانی»، «هوشنگ آزادی ور» و دکتر «منصور فلامکی» نیز حضور خواهند داشت.علاقه مندان برا حضور در این برنامه می توانند شنبه 29 تیر از ساعت 16 به تالار استاد ناصری خانه ی هنرمندان ایران مراجعه کنند./ص قطعا عوارض بلندمدتی خواهند داشت، بنابراین اهمیت ویژه‌ای به وعده سحری بدهید. حتی اگر سال‌ها بدون سحری رو

رضوی مهر گفت: راه اندازی کمیسیون های وقف حوزه های علمیه در ادارات کل اوقاف استان ها ضروری است که در این کمیسیون ها طبق شرایط هر استان با برگزاری جلسات هم اندیشی با خیرین آن ها را به سمت پشتیبانی از حوزه های علمیه هدایت کنیم.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 2:21 am |  | پاسخ دهید: